சமூக தோட்டம் (community garden) அமைக்கும் செயற்திட்டம்...
மேலும்...
சத்துருக்கொண்டான் சர்வோதய மூன்றாம் குறுக்கு வீதி மற்றும் திராய்மடு 13ஆம் கு...
மேலும்...
வாணி விழா...
மேலும்...
புனித அந்தோனியார் சிற்றாலயத்தின் வருடாந்த திருவிழா...
மேலும்...
நகரை அழகுபடுத்தும் செயற்றிட்டத்தின் கீழ் கல்லடி கடற்கரை பிரதேசமானது சுத்தம்...
மேலும்...
உள்ளூர் உற்பத்திகளை சந்தைப்படுத்தும் நோக்கில் கருவேப்பங்கேணியில் புதிய பொத...
மேலும்...
மட்டு. மாநகர சபையில் இடம்பெற்ற புத்தாண்டு வரவேற்பு நிகழ்வும் சத்திய பிரமாணம...
மேலும்...
மட்டக்களப்பு மாநகர சபையின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவு திட்டம் நிறைவேற்ற...
மேலும்...
தூய்மையான நகரமாக மட்டு மாநகரினை மாற்றுமாறு மாநகர ஆணையாளர் சுகாதார பிரிவினர...
மேலும்...

Hon. T. Saravanapavan
Mayor
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 222 7066
Fax: 065 222 7787

Hon. K. Sathiyaseelan
Deputy Mayor
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 222 4785

Mr.N. Mathivannan
Municipal Commissioner
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 2222 666

Terms & Conditions
Batticaloa Municipal Council © All rights reserved
Developed by NSystemNetworks