அரச அலுவலகங்கள், பொதுமக்கள் ஒன்று கூடும் இடங்களை தொற்று நீக்கும் பணிகளில் ம...
மேலும்...
கொரொனா தொற்றிலிருந்து மக்களைக்காக்கும் பணிகளை முன்னெடுத்து வரும் மாநகர சபைக...
மேலும்...
கொரொனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபடும் ஊழியர்களுக்கு சுதேச மருத்துவ திணைக்களத்தினா...
மேலும்...
பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களை சுத்தப்படுத்தும் பணிகளில் மட்டு.மாநகர சபை மும்முர...
மேலும்...
அறிவுறுத்தல்களை மீறும் வர்த்தக நிலையங்களுக்கு சீல் : மட்டு முதல்வர் எச்சரிக...
மேலும்...
மட்டு நகரில் பண்டிகை வியாபாரம் செய்த வியாபார நிலையங்களுக்கு பூட்டு: மாநகர ம...
மேலும்...
கிருமியாகற்றும் பணிகளை தொடர்ந்தும் முன்னெடுத்து வரும் மட்டு.மாநகர சபை...
மேலும்...
பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு இருந்தால் மாத்திரமே கொரொனா தொற்றிலிருந்து மட்டக்கள...
மேலும்...
வருமானத்தினை இழந்த குடும்பங்களுக்கு கரங்கொடுக்கும் மட்டு மாநகர சபை...
மேலும்...

Hon. T. Saravanapavan
Mayor
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 222 7066
Fax: 065 222 7787

Hon. K. Sathiyaseelan
Deputy Mayor
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 222 4785

Mr. K. Sithravel
Municipal Commissioner
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 2222 666

Terms & Conditions
Batticaloa Municipal Council © All rights reserved
Developed by NSystemNetworks