நாவற்குடா கலைமகள் வீதியினை கொங்றிட் வீதியாக அபிவிருத்தி செய்யும் பணிகள்...
மேலும்...
பொலனறுவை மாநகர முதல்வர் மட்டக்களப்பு மாநரக சபைக்கு விஜயம்...
மேலும்...
கருவேப்பங்கேணி, செழியன் சதுக்கத்தினை கொங்றிட் வீதியாக அபிவிருத்தி செய்யும் ...
மேலும்...
சத்துருகொண்டான் லங்காமாதா வீதியானது கொங்றிட் வீதியாக அபிவிருத்தி செய்யப்படு...
மேலும்...
வாவிக் கரைப்பகுதிகளை தூய்மைப்படுத்தும் செயற்றிட்டம் ...
மேலும்...
சுத்தானந்தா பாலர் பாடசாலையின் கால்கோள் நிகழ்வு...
மேலும்...
நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ஓர் மாநகரை கட்டியெழுப்பும் நோக்கோடு இடம்பெற்ற...
மேலும்...
“முதல்வரிடம் சொல்லுங்கள்” (Tell to Mayor) எனும் வலைத்தளமும் அங்குரார்ப்பனம்...
மேலும்...
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உலர் உணவுப் பொதிகள்...
மேலும்...

Hon. T. Saravanapavan
Mayor
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 222 7066
Fax: 065 222 7787

Hon. K. Sathiyaseelan
Deputy Mayor
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 222 4785

Mr. K. Sithravel
Municipal Commissioner
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 2222 666

Terms & Conditions
Batticaloa Municipal Council © All rights reserved
Developed by NSystemNetworks