நகரை அழகுபடுத்தும் செயற்றிட்டத்தின் கீழ் கல்லடி கடற்கரை பிரதேசமானது சுத்தம்...
மேலும்...
உள்ளூர் உற்பத்திகளை சந்தைப்படுத்தும் நோக்கில் கருவேப்பங்கேணியில் புதிய பொத...
மேலும்...
மட்டு. மாநகர சபையில் இடம்பெற்ற புத்தாண்டு வரவேற்பு நிகழ்வும் சத்திய பிரமாணம...
மேலும்...
மட்டக்களப்பு மாநகர சபையின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவு திட்டம் நிறைவேற்ற...
மேலும்...
தூய்மையான நகரமாக மட்டு மாநகரினை மாற்றுமாறு மாநகர ஆணையாளர் சுகாதார பிரிவினர...
மேலும்...
துரித வீதி அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் மட்டு. மாநகர சபையினால் பல வீதிகள் ச...
மேலும்...
மட்டக்களப்பு மாநகர சபையின் புதிய ஆணையாளராக மா.தயாபரன் அவர்கள் கடமையினை பொறு...
மேலும்...
கருவேப்பங்கேணி ஜெயந்தி இணைப்பு வீதிகள் உள்ளிட்ட மூன்று வீதிகளை கொங்ரிற் வீத...
மேலும்...
கருவேப்பங்கேணி அம்புறூஸ் குறுக்கு வீதிகளை கிறவல் வீதியாக அபிவிருத்தி செய்யு...
மேலும்...

Eng.N.Sivalingam
Municipal Commissioner
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 2222 666

Terms & Conditions
Batticaloa Municipal Council © All rights reserved
Developed by NSystemNetworks