புன்னைச்சோலை 2ஆம் குறுக்கு வீதியானது புனரமைப்பு செய்யப்பட்டு வருகின்றது. ...
மேலும்...
புதுநகர் பாலர் பாடசாலைக் கட்டிடத் தொகுதிக்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு...
மேலும்...
வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் வாசஸ்தலத்திற்கான அடிக்கல் நிகழ்வு...
மேலும்...
கொக்குவில் பாடசாலை வீதியானது கொங்றிட் வீதியாக அபிவிருத்தி செய்யப்படுகின்றது...
மேலும்...
தமிழ் மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சியில் யுனிசெப் முழுமையான கரிசனைகளைக் கொள்ள வ...
மேலும்...
மாமாங்கம் 1ஆம் மற்றும் 3ஆம் குறுக்கு வீதிகளை அபிவிருத்தி செய்யும் பணிகள் ஆர...
மேலும்...
மாநகர முதல்வர் தலைமையிலான குழவினர் தென்கொரியாவுக்கு விஜயம்...
மேலும்...
உக்கக்கூடிய கழிவுகளிலிருந்து உயிரியல் வாயு...
மேலும்...
கம்பெறலிய நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் திராய்மடு ஸ்ரீ பத்தினி அம்மன், சுக்க...
மேலும்...

Hon. T. Saravanapavan
Mayor
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 222 7066
Fax: 065 222 7787

Hon. K. Sathiyaseelan
Deputy Mayor
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 222 4785

Mr. K. Sithravel
Municipal Commissioner
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 2222 666

Terms & Conditions
Batticaloa Municipal Council © All rights reserved
Developed by NSystemNetworks